info

Ferie- & Grupperejser

Gennemlæs venligst nedestående betingelser, inden køb af din ferie- eller grupperejse

Tilmelding og depositum
Aftalen er bindende for begge parter når kunden har afgivet sin accept af rejsetilbud inden den givne tidsfrist. Dalhoff Travel er forpligtet til at acceptere kundens accept, bortset fra hvis et tilbud er givet med forbehold for ledig kapacitet.

Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt og modtaget senest 60 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter bliver herefter fremsendt således, at de er modtaget senest 10 dage før afrejsen.

Ændring/afbestilling og overdragelse af rejsen
En rejse kan ændres omkostningsfrit indtil depositum er modtaget. Efter indbetaling af depositum kan ændring være forbundet med en omkostning – alt efter hvor sent ændringen foretages.

Annulleres rejsen mere end 60 dage før afrejse, er annulleringsgebyret svarende til det indbetalte depositum.

Annulleres rejsen fra 60-30 dage før afrejse er gebyret 50 % og annulleres rejsen mindre end 30 dage før afrejse er gebyret 100 %, altså hele rejsens pris.

Overdragelse af rejsen til en anden person er pga. luftfartselskabernes regler sjældent muligt – nogle selskaber tillader dog overdragelse mod gebyr.

OBS. Vi vil naturligvis altid forsøge at hjælpe med at opnå bedst mulige vilkår – kontakt os derfor altid hvis uheldet er ude.

Afbestilling ved sygdom
En afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris. Du kan dermed forsikre dig mod det økonomiske tab, som du vil få, hvis du bliver nødt til at afbestille rejsen.

Du skal købe din afbestillingsforsikring samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum, og kan på intet tidspunkt annulleres eller refunderes. Forsikringen dækker ikke, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner eller hvis du fortryder købet af rejsen. Vær opmærksom på at der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er årsag til afbestillingen er over 75 år.

Rejseforsikring
Fra 1. august 2014 vil danskere ikke længere være dækket af rejsesygesikringen på det gule kort. Vi anbefaler derfor på det kraftigste at alle rejsende har en forsikring under deres udlandsrejse.

Med en rejseforsikring får du 100 % tryghed, når du rejser på korte eller længere ferierejser. Bliver du syg på din rejse, sidder kompetente medarbejdere på vores alarmcentral klar til at hjælpe dig, og du har adgang til 24 timers lægevagt, hvor du kan få vejledning om medicin og lægebehandling. Vores dansktalende læger, sygeplejersker og krisepsykologer hjælper dig døgnet rundt, hvis uheldet er ude.

Navne på passagerne
Vi gør opmærksom på at det er kundens ansvar ved rejsens bestilling at oplyste navne stemmer overens med det der står i de rejsendes pas. Derudover er de rejsende ansvarlige for at rejsedokumenterne (pas) er i orden med de gældende regler. Husk at kontrollere at alle rejsedokumenter er i orden, f.eks. at navne er stavet korrekt i henhold til pas. Er der uoverensstemmelser mellem disse kan det føre til afvisning ved Check-in. For at lave en navneændring i allerede udstedte dokumenter opkræves et gebyr. Kontakt derfor øjeblikkeligt rejsebureauet, hvis der er rettelser. Husk altid at medbringe pas – også ved skandinaviske rejser.

Pris- og flyændringer
Da priserne er baseret på de øjeblikkelige gældende priser/valutakurser kan Dalhoff Travel Ifølge lovgivningen forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger såsom brændstofpriser, ændrede skatter og afgifter samt valutakurser. Prisstigninger skal varsles 21 dage før rejsens påbegyndelse.

Tiderne som er angivet i billetten og rejseplanen er altid lokal tider. Der kan forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider efter udstedelse. Kontroller derfor altid tider undervejs indtil afrejse.

Pas, Visum og Vaccinationer
Det er den rejsendes ansvar at sørge for gyldigt pas og visum/transitvisum hvis nødvendigt samt eventuelle vaccinationer – også for medrejsende børn. Det er bureauets ansvar at informere kunden, men ansvaret påhviler alene den rejsende. Disse oplysninger er gældende for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, er det kundens eget ansvar at søge oplysninger om de gældende regler hos sit lands ambassade.

Udeblivelse / ubenyttelse ydelser
Indfinder kunden sig ikke på angivne tidspunkter samt steder for ud- eller hjemrejse og har kunden ikke afbestilt rejsen, kan den rejsende ikke få godtgørelse. Gennemføres rejsen ikke på grund af manglende rejsedokumenter f.eks. flybilletter, gyldigt pas, nødvendige visa m.v., har kunden heller ikke krav på godtgørelse. Ved køb af en flybillet med flere sammenhængende strækninger skal alle forudgående strækninger flyves for at den sidste strækning er gyldig. Luftfartselskaberne har derfor ret til at annullere videre strækninger såfremt kunden ikke møder op til en eller flere flyvninger i den udstedte billet.

Agentforbehold
Vær opmærksom på at Dalhoff Travel A/S alene er agent på vegne af luftfartselskaberne i tilbuddet, og det alene er luftfartselskabernes der er ansvarlig for korrekt gennemførsel af transporten – se Forbehold – Flight Only

Rejselink

Her finder du en række nyttige links til planlægningen af rejsen.

Fly Trafik

Vigtig Information

Luftfarts Alliancer

Dalhoff Travel A/S · Havnepladsen 6, 2. · Holbæk · Tlf.: + 45 59 44 40 26 · E-mail: info@dalhoff-travel.com