Ferie- & Grupperejser

Gennemlæs venligst nedestående betingelser, inden køb af din ferie- eller grupperejse

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med “Loven om pakkerejser”, som gælder for ferie og grupperejser bestående af flytransport og indkvartering.

Det er altid fakturaen og den tilknyttede rejseplan, som har de aktuelle oplysninger for jeres pakkerejse. Informationer som navne, rejseplan, arrangementer og ekstra ydelser fremgår på denne. Det forudsættes altid at de rejsende har sat sig grundigt ind i betingelserne.

 

 1. Tilmelding & Aftalens indgåelse, samt betaling

Bestilling af rejse kan foregå via mail, ved personlig eller telefonisk henvendelse til Dalhoff Travel. Aftalen er bindende for begge parter når kunden har afgivet sin accept af rejsetilbud inden den givne tidsfrist. Dalhoff Travel er forpligtet til at acceptere kundens accept, bortset fra hvis et tilbud er givet med forbehold for ledig kapacitet.

Ved tilmeldingen bekræftes din accept af Dalhoff Travels rejsebetingelser.

Rejsens pris på faktura vil være totalprisen og omfatter de nævnte ydelser, der er indeholdt i rejsens pris.

Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt og modtaget senest 60 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført på faktura. Billetter og øvrige rejsedokumenter bliver herefter fremsendt således, at de er modtaget senest 10 dage før afrejsen.

Betaling kan ske via bank til Sparekassen Sjælland; konto 0520 0000316536

(Husk altid at angive faktura nr.) eller betal online med kreditkort via vores hjemmeside: www.dalhoff-travel.com

Foretages betalingen med kreditkort, forbeholder Dalhoff Travel sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr, kreditkortselskabet opkræver– jvf. “Lov om betalingskort m.v. ” §20. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, bortfalder Dalhoff Travels leveringspligt.

Aftaler om specifikke ydelser Samtlige aftaler om specifikke ydelser f.eks. særlige værelsetyper, beliggenhed, værelse med ”connecting door”, måltider, transport, særaftaler, m.v. skal, for at have gyldighed, fremgå udtrykkeligt af faktura.

Navne på passagerne
Vi gør opmærksom på at det er kundens ansvar ved rejsens bestilling at oplyste navne stemmer overens med det der står i de rejsendes pas. Derudover er de rejsende ansvarlige for at rejsedokumenterne (pas) er i orden med de gældende regler. Husk at kontrollere at alle rejsedokumenter er i orden, f.eks. at navne er stavet korrekt i henhold til pas. Er der uoverensstemmelser mellem disse kan det føre til afvisning ved Check-in. For at lave en navneændring i allerede udstedte dokumenter opkræves et gebyr. Kontakt derfor øjeblikkeligt rejsebureauet, hvis der er rettelser. Husk altid at medbringe pas – også ved skandinaviske rejser. Se afsnit 8 for yderligere information (Kundens ansvar).

 

 1. Gebyrer, lokale afgifter, skatter og eventuelle prisstigninger

Hoteller og biludlejere kan opkræve ekstra gebyrer lokalt.

For hoteller kan det typisk være Resort-fee (lokale skatter) og parkering, som kan blive opkrævet lokalt. For biludlejning kan det typisk være ekstra fører og envejs-gebyrer, hvis bilen afleveres på en anden lokation end afhentningsstedet. Bemærk at ekstra forsikringer, som dækker udvidet vejhjælp, ekstra dækning af f.eks. dæk, vinduer, nøgler og sidespejle og lign., ikke er inkluderet som standard. Gebyrerne kan desværre ikke inkluderes hjemmefra men skal betales lokalt. Det vil fremgå af fakturaen. Dalhoff Travel inkluderer det derfor ikke i prisen og kan ikke kompensere for eventuelle udgifter.

Gebyr for rent landarrangement forekommer, hvis en kunde ønsker at booke et hotelophold, cruise, billeje, eller anden ydelse, som ikke indbefatter flyrejsen. Dette anses som værende en individuel reservation, som ikke er underlagt lov om pakkerejser.

For visse flybilletters vedkommende er der (efter forudgående aftale) mulighed for, at der undervejs kan foretages ændringer i de oprindelige reservationer mod nærmere bestemte gebyrer og regler. Hvis du har købt en sådan billet med mulighed for ændring, kan Dalhoff Travel ikke holdes ansvarlig, såfremt det ikke er muligt at få plads på flyet i samme bookingklasse på et senere eller tidligere tidspunkt.

Bemærk: I højsæsonen kan det ofte være problematisk at få ændret reservationen på hjemrejsen. Ved åbne strækninger er det derfor hensigtsmæssigt at beregne nogle dage ekstra, og/eller forsøge at reservere så tidligt som muligt. Et ”OK” i flybilletten betyder, at flyselskabet bekræfter, at de har bekræftet den reserverede transport. Bliver du afvist fra et fly, hvortil du har en bekræftet reservation og gyldig billet, pga. overbooking, træder kompensationsreglerne ifølge EU-lovgivningen i kraft, når du flyver fra en EU-lufthavn eller med et i EU-hjemmehørende flyselskab fra en lufthavn i et 3. land. Flyselskabet skal ifølge disse regler gøre dig bekendt med dine rettigheder.

Prisændringer efter aftalens indgåelse (dvs. ved modtagelsen af depositum) og frem til 20 dage før afrejsen har Dalhoff Travel ret til at forhøje prisen ifølge loven.

Da priserne er baseret på de øjeblikkelige gældende priser/valutakurser kan Dalhoff Travel Ifølge lovgivningen forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger såsom brændstofpriser, ændrede skatter og afgifter samt valutakurser. En forhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 8 % af prisen. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren omkostningsfrit afbestille rejsen. Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger kr. 100,- pr. person.

Tiderne som er angivet i billetten og rejseplanen er altid lokale tider. Der kan forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider efter udstedelse. Kontroller derfor altid tider undervejs indtil afrejse.

Udeblivelse / ubenyttede ydelser
Indfinder kunden sig ikke på angivne tidspunkter samt steder for ud- eller hjemrejse og har kunden ikke afbestilt rejsen, kan den rejsende ikke få godtgørelse. Gennemføres rejsen ikke på grund af manglende rejsedokumenter f.eks. flybilletter, gyldigt pas, nødvendige visa m.v., har kunden heller ikke krav på godtgørelse. Ved køb af en flybillet med flere sammenhængende strækninger skal alle forudgående strækninger flyves for at den sidste strækning er gyldig. Luftfartselskaberne har derfor ret til at annullere videre strækninger såfremt kunden ikke møder op til en eller flere flyvninger i den udstedte billet.

Agentforbehold
Vær opmærksom på at Dalhoff Travel A/S alene er agent på vegne af luftfartselskaberne i tilbuddet, og det alene er luftfartselskabernes der er ansvarlig for korrekt gennemførsel af transporten – se https://dalhoff-travel.com/da/forbehold-flight-only/

 

 1. Afbestilling og aflysning

Afbestilling uanset årsag, vil afbestilling af din rejse ikke medføre tilbagebetaling. Der kan dog forekomme undtagelser, hvor delvis refundering kan være mulig – kontakt straks Dalhoff Travel. Det anbefales at tegne en sygeafbestillingsforsikring, som dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået lægedokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn eller forældre. Ud over dette henvises til policebetingelser hos forsikringsselskabet. Afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med rejsen og beløbet indbetales samtidig med depositum.

Afbestilling ved sygdom
En afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris. Du kan dermed forsikre dig mod det økonomiske tab, som du vil få, hvis du bliver nødt til at afbestille rejsen.

Du skal købe din afbestillingsforsikring samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum, og kan på intet tidspunkt annulleres eller refunderes. Forsikringen dækker ikke, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner eller hvis du fortryder købet af rejsen. Vær opmærksom på at der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er årsag til afbestillingen er over 75 år.

Beløbet kan ikke kræves tilbagebetalt. I tilfælde af pludseligt opståede uroligheder på rejsemålet kan kunden indenfor 14 dage før afrejse frit afbestille sin rejse. Forudsætningen herfor er dog, at man fra offentlig myndighed, såsom Udenrigsministeriet eller sundhedsmyndighederne, har frarådet rejser til det pågældende område.

Ændring/afbestilling og overdragelse af rejsen
En rejse kan ændres omkostningsfrit indtil depositum er modtaget. Efter indbetaling af depositum kan ændring være forbundet med en omkostning – alt efter hvor sent ændringen foretages.

Annulleres rejsen mere end 60 dage før afrejse, er annulleringsgebyret svarende til det indbetalte depositum.

Annulleres rejsen fra 60-30 dage før afrejse er gebyret 50 % og annulleres rejsen mindre end 30 dage før afrejse er gebyret 100 %, altså hele rejsens pris.

Overdragelse af rejsen til en anden person er pga. luftfartselskabernes regler sjældent muligt – nogle selskaber tillader dog overdragelse mod gebyr.

OBS. Vi vil naturligvis altid forsøge at hjælpe med at opnå bedst mulige vilkår – kontakt os derfor altid hvis uheldet er ude.

 

 1. Forsikringer

Forsikringer anbefalesda det gule sygesikringskort (og blå EU-bevis) ikke dækker for skader sket under rejse uden for EU og EØS-landene (fx Norge, Schweiz og Island). Vi anbefaler på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring med højeste dækning. En rejseforsikring dækker sygdoms- og hjemtransportomkostninger. Tegnes forsikringen ikke, er den rejsende selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, m.v. undervejs. Brochure angående priser og betingelser kan rekvireres hos Dalhoff Travel; vi samarbejder med Europæiske og Gouda Rejseforsikring.

Rejseforsikring
Fra 1. august 2014 vil danskere ikke længere være dækket af rejsesygesikringen på det gule kort. Vi anbefaler derfor på det kraftigste at alle rejsende har en forsikring under deres udlandsrejse.

Med en rejseforsikring får du 100 % tryghed, når du rejser på korte eller længere ferierejser. Bliver du syg på din rejse, sidder kompetente medarbejdere på vores alarmcentral klar til at hjælpe dig, og du har adgang til 24 timers lægevagt, hvor du kan få vejledning om medicin og lægebehandling. Vores dansktalende læger, sygeplejersker og krisepsykologer hjælper dig døgnet rundt, hvis uheldet er ude.

 

 1. Pas, Visum & Vaccinationer

Pas og krav til visum; Det er den rejsendes ansvar at sørge for gyldigt pas og visum/transitvisum hvis nødvendigt samt eventuelle vaccinationer – også for medrejsende børn. Det er bureauets ansvar at informere kunden, men ansvaret påhviler alene den rejsende. Disse oplysninger er gældende for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, er det kundens eget ansvar at søge oplysninger om de gældende regler hos sit lands ambassade.

Gældende regler kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk

Mange rejsemål kræver, at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter rejsens afslutning.

Vær opmærksom på at informationerne KUN gælder for danske statsborgere, og at udenlandske statsborgere selv må indhente information fra de relevante ambassader/konsulater.

Børn under 18 år som rejser alene, skal forevise Dalhoff Travel en skriftlig erklæring fra forældre (eller anden myndighedsholder), hvor forældre eller myndighedsholder tillader, at barnet rejser.

Vaccinationer kan være påkrævet til jeres rejseland. Vi anbefaler, I kontakter egen læge eller Statens Serum Institut for opdateret information om vaccinationer.

Oplysningsforpligtelser for rejsende til USA og Canada (også i transit): Siden 2009 har der været skærpede indrejsekrav til USA under Visa Waiver programmet, som SKAL udfyldes inden afrejse.
De inkluderes aldrig i prisen, da det er på eget ansvar. Informationer afgives her https://esta.cbp.dhs.gov.

I Canada har der siden 15. marts 2016 påhvilet de rejsende et lignende krav, som afgives på http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.

Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger samt rigtigheden af disse, alene påhviler den rejsende. Manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger, kan medføre omfattende konsekvenser for den rejsende som kan blive afvist ved checkin.

 

 1. Reklamationer

Reklamationer kan mange steder meddeles lokalt og skal så vidt muligt reklameres lokalt. Sørg altid for at få en kvittering på din reklamation gjort lokalt med original underskrift enten af lokal agent, hotel, billejefirma, etc. Det er vigtigt, at I får denne dokumentation for det senere sagsforløb.

Klager over mangler ved rejsen skal straks meddeles Dalhoff Travel, når manglen er konstateret, så Dalhoff Travel har mulighed for at afhjælpe manglen med det samme. Se i øvrigt under punktet 8 Kundens ansvar.

Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet:
Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3 sal 2840 Holte. Tlf. 4546 1100.

 

 1. Dalhoff Travels ansvar

Dalhoff Travel er sammen med eventuel teknisk arrangør, jævnfør Pakkerejseloven, ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen. Dalhoff Travel er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser, som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge. Dalhoff Travel har intet ansvar for aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der er en følge af kundens egne forhold eller af omstændigheder opstået ved uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder, der ikke med passende omhyggelighed, kunne have været undgået eller afbødet.

 

 1. Kundens ansvar

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og eventuelle vaccinationer, som er nødvendige for at rejsens gennemførsel. Ligeledes er det kundens ansvar, umiddelbart efter modtagelsen af rejsedokumenterne, at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at for-, mellem- og efternavne i billetterne og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med passet.

Navnet i flybilletten skal ALTID være i overensstemmelse med de i passet indførte navne. Dog kan der ved mange eller lange navne forekomme forkortelser. Her vil det være mellemnavne, der undlades eller forkortes. Dalhoff Travel påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelsen af ukorrekte eller manglende oplysninger kan medføre.

Kunden forpligter sig endvidere til:

 • At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler osv.
 • At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det modsatte føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.
 • At være 100 % selvhjulpen på rejsen, dvs. at man kan klare sig selv på trapper, brosten, med sin egen kuffert og på udflugter.
 • At holde sig opdateret om flyrejsen, da det er den rejsendes ansvar at holde sig opdateret med tidsændringer og skift af flynumre, som kan forekomme både før afrejse og under ferien med hjemrejsen eller eventuelle indenrigsflyvninger. Man kan orientere sig på flyselskabets hjemmeside.
 • At kunden altid SKAL oplyse Dalhoff Travel et telefon nummer/mobil nummer eller e-mail eller evt. kontakt til nærmeste pårørende, så det er muligt for Dalhoff Travel at komme i kontakt med kunden, inden/under og på selve rejsen, således af Dalhoff Travel kan kontakte kunden og informere kunden om evt. ændringer i rejseruten. Såfremt dette ikke er opfyldt, vil ethvert krav om kompensation eller lignende blive afvist. Det er kundens eget ansvar at møde rettidigt til afrejsen fra de forskellige destinationer. Kommer kunden for sent skal vi straks kontaktes. Kunden kan IKKE selv købe en billet, indlogere sig på et hotel eller påtage sig andre udgifter og regne med, at Dalhoff Travel betaler. Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring, som dækker forsinket fremmøde.
 • Ved evt. fremmed statsborgerskab, er det ALTID den rejsendes eget ansvar, at sørge for at have formaliteterne i orden. Vi henviser i øvrigt til um.dkeller Udlændingestyrelsen.
 • At kontakte Dalhoff Rejser i tilfælde af, at der opstår uforudsete udgifter, som kunden ønsker at få refunderet af Dalhoff Rejser. Udgifter, som kunden selv har betalt, refunderes ikke med mindre, de på forhånd er blevet godkendt af Dalhoff Travel og kun mod originale kvitteringer. Kunden skal også med det samme kontakte Dalhoff Travel i tilfælde af eventuelle mangler ved rejsen.
 • Dalhoff Travel har et nødnummer som er åbnet 24 timer i døgnet +45 20195725

Eneforælder der rejser med børn. En række lande, fx Canada og Især Sydafrika, har strenge regler og kræver at en forælder, som rejser alene med sit barn under 18 har erklæring på engelsk med fra den anden forælder, som ikke deltager på rejsen.
I erklæringen skal den anden forælder give sin accept til, at barnet deltager på rejsen. Dette er indført for at undgå børnekidnapninger. Check derfor altid med pågældende myndigheder i indrejse-landet, hvilke krav der stilles til ”enkelt-forældre med børn”.

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/Boern-unge-pensionister-paa-rejse

 

 1. Luftfartselskabernes ansvar

For de i rejsen deltagende luftfartsselskab(er) optræder Dalhoff Rejser som agent. Det betyder, at luftfartsselskabet (-erne) alene er den ansvarlige part for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Disse selskabers transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transport sker iht. Montreal- og Warszawa-konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelser.

 

 1. Udeblivelse/Ubenyttede ydelser

Uudnyttede ydelser såfremt kunden ikke har afbestilt rejsen, og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder fx gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester, vouchers med videre, har Dalhoff Rejser ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for disse ydelser.

Overdragelse af rejsen til anden person er IKKE MULIGT på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vore leverandører.

Brug af flybilletter og hotelophold, billeje, mv. skal benyttes på alle strækninger og på de gældende tider. Alle strækninger på en flybillet skal bruges, ellers bliver hele billetten ugyldig. Har man fx en returbillet skal man stå på flyet i København, ellers annullerer flyselskabet ALLE de efterfølgende strækninger inkl. returbilletten. I tilfælde af, at kunden ikke overholder dette, refunderer hverken flyselskab eller Dalhoff Travel billetten. Samme princip kan i nogle tilfælde gøre sig gældende for hotelophold. Dvs. ankommer du til et hotel en dag senere end bestilt ophold, kan du risikere, at hele opholdet er blevet annulleret, samme er gældende ved afhentning af lejebil.

 

 1. Ændringer af rejsens forløb

Dalhoff Travel kan være nødsaget til at foretage mindre ændringer af rejsens forløb under og efter bestillingen.

På en stor del af vore oversøiske rejser arbejder vi med meget sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr og andre lokale forhold og begivenheder.

 

 1. Værnetingsregler og lovvalg

Ethvert krav mod Dalhoff Travel skal afgøres efter dansk ret. Klager som ikke kan afgøres ved Pakkerejse-Ankenævnet skal afgøres i Sø- og Handelsretten, Danmark.

Dalhoff Travel A/S
Havnepladsen 6, 2.
4300 Holbæk
CVR nummer
30 50 27 87

https://www.rejsegarantifonden.dk/forside/

REJSEGARANTIFONDEN

Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte

Rejsegarantifonden medlemsnummer 2121.

 

Rejselink

Her finder du en række nyttige links til planlægningen af rejsen.

Fly Trafik

Vigtig Information

Luftfarts Alliancer

Dalhoff Travel A/S · Havnepladsen 6, 2. · Holbæk · Tlf.: + 45 59 44 40 26 · E-mail: info@dalhoff-travel.com