Forbehold – Flight Only

Dalhoff Travel kan alene være behjælpelige med reservationen af din/jeres billetter, og optræder derfor som agent for de i ovennævnte luftfartselskaber, der er ansvarlige for at levere den købte transportydelse.

Forbehold

Dalhoff Travel udbyder alene en serviceydelse, der indeholder en planlægning og tilrettelæggelse af din rejse, ud fra flyselskabernes udbudte rejser bl.a. i det Globale Distributions System. Vores ydelse skal betragtes som en tillægsydelse til luftfartsselskabets egentlige udførelse af transporten, og er derfor at betragte som en uafhængig og selvstændig ydelse. I den forbindelse er Dalhoff Travel alene ansvarlige for fejl og mangler, der har direkte tilknytning til reservation og udstedelse af billetten(erne), og kan således ikke i nogen henseende gøres ansvarlig for manglende/mangelfuld levering af de solgte transportydelser..

Dette betyder, at det alene er luftfartsselskabet(erne) som er ansvarlig(e) for den korrekte gennemførelse af transporten af dig/jer til jeres endelige destination – Konsekvenserne af dette er, at der ved nedenstående begivenheder, skal rettes henvendelse til luftfartselskabet, og det vil være luftfartsselskabernes ansvarsbegrænsninger i forhold til Warszawa- og Montreal Konventionen samt Forordning 889/2002 som vil være gældende.

Særligt skal det bemærkes, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at du som rejsende skal have en gennemskuelig klageadgang, har du/i altid har ret til at rette dit/jeres krav mod det luftfartsselskab, der står på dine rejsepapirer/billet (det kontraherende), eller det luftfartselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Montreal Konventionen.

  • Ved forsinkelse eller aflysning af afgang(e) skal der rettes direkte henvendelse til det kontraherende luftfartsselskab, som fremgår af dine/jeres rejsepapirer/billet, eller det transporterende luftfartsselskab, som har gennemført den pågældende transport, eller den del af transporten som bliver forsinket/aflyst.
  • Ved luftfartsselskabers konkurs skal der rettes henvendelse til det pågældende luftfartsselskabs repræsentanter for information om procedure for videre rejse, refundering eller andet luftfartsselskabs overtagelse af førnævntes transportforpligtigelser i forbindelse med din/jeres rejse.
  • Ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage, skal alle krav rettes mod det kontraherende luftfartsselskab, som fremgår af dine/jeres rejsepapirer/billet eller transporterende luftfartsselskab, så snart begivenhederne kommer dig/jer til kundskab. Husk derfor altid at efterse jeres bagage for skader/mangler, før i forlader lufthavnen.
  • Tab eller skader på personer, bagage eller gods som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse, skal rettes mod det kontraherende luftfartsselskab som fremgår af dine/jeres rejsepapirer, eller det transporterende luftfartsselskab.
  • Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter de ovennævnte konventioner er sat til:
  • Passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt Luftfartsselskabet kan godtgøre at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt – eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel. Ubegrænset hvis dette ikke kan godtgøres.
  • Skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
  • delæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR
  • SDR Kursen kan altid ses på valutakurser.dk

 

Dalhoff Travel, vil gerne informere om, at såfremt De som kunde har valgt at købe sekventielle (ikke sammenhængende) billetter for, at opnå en besparelse på rejsen, vil der være specielle regler og konsekvenser gældende for disse, hvilket Deres rejseagent har oplyst Dem, inden købet. De kan desuden på faktura/ordrebekræftelse/rejseplan se, hvorvidt De har købt sådanne billetter. De særlige regler ved sekventielle billetter vil altid indeholde en ansvarsfordeling, som stiller luftfartsselskaberne uafhængigt af hinanden. Dette indebærer, at luftfartselskaberne i disse situationer ikke vil være ansvarlige for tab af mistede flyafgange som følge af forsinkelser og aflysninger hos det transporterende luftfartselskab. Rejsebureauet har intet ansvar i denne sammenhæng.

Rejselink

Her finder du en række nyttige links til planlægningen af rejsen.

Fly Trafik

Vigtig Information

Luftfarts Alliancer

Dalhoff Travel A/S · Havnepladsen 6, 2. · Holbæk · Tlf.: + 45 59 44 40 26 · E-mail: info@dalhoff-travel.com
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.